Sản phẩm Hòm phiếu 30 cm 2L
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Hòm phiếu 30 cm 2L
Mã sản phẩm: 636
Giá sản phẩm: 250,000 VNĐ

 Hòm Phiếu Mica 30 cm 2L

Thông tin sản phẩm:

 Cao:   30 cm

✪ Dài:    30cm

 Rộng: 30 cm

 Chất liệu mica trong dày 2 mm.

 Kích thước, màu sắc, chất liệu có thể yêu cầu sản xuất riêng. 

 


  

Sản phẩm khác

Hòm phiếu 25 cm 3LD

Giá: 300,000 VNĐ

Hòm phiếu 25 cm 3LN

Giá: 300,000 VNĐ

Hòm phiếu 30 cm 5L

Giá: 500,000 VNĐ