Sản phẩm Hòm phiếu 30 cm 5L
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Hòm phiếu 30 cm 5L
Mã sản phẩm: 638
Giá sản phẩm: 500,000 VNĐ

 Hòm Phiếu Mica 30 cm 5L

Thông tin sản phẩm:

 Cao:   30 cm

✪ Dài:    30cm

✪ Rộng: 30 cm

✪ Chất liệu mica trong dày 5 mm.

✪ Kích thước, màu sắc, chất liệu có thể yêu cầu sản xuất riêng. 

 

Sản phẩm khác

Hòm phiếu 25 cm

Giá: 200,000 VNĐ

Hòm Phiếu Mica 30 cm 3 mm

Giá: 350,000 VNĐ

Hòm Phiếu Mica 30 cm 2 mm

Giá: 250,000 VNĐ