Sản phẩm Móc khóa mica Leetee
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Móc khóa mica Leetee
Mã sản phẩm: 641
Giá sản phẩm: Liên hệ

 Móc Khóa Mica Leetee

 Dài:   50 mm

 Rộng: 35 cm

 Chất liệu mica trong dày in ép 2 mặt mica 2 mm, tổng độ dày 4 mm.

 Kích thước, màu sắc, chất liệu có thể yêu cầu sản xuất riêng. 

 

Móc Khóa Mica Leetee

Sản phẩm khác