Sản phẩm Hòm phiếu 25 cm
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Hòm phiếu 25 cm
Mã sản phẩm: 642
Giá sản phẩm: 200,000 VNĐ

 Hòm Phiếu Mica 25 cm

Thông tin sản phẩm:

 Cao:   25 cm

✪ Dài:    25 cm

 Rộng: 30 cm

 Đơn Giá Sản phẩm: 

  • Mica 2 mm: 200.000 VNĐ

  • Mica 3 mm: 300.000 VNĐ

  • Mica 5 mm: 450.000 VNĐ

 Kích thước, màu sắc, chất liệu có thể yêu cầu sản xuất riêng. 

 

Sản phẩm khác

Hòm phiếu 30 cm 5L

Giá: 500,000 VNĐ

Hòm Phiếu Mica 30 cm 3 mm

Giá: 350,000 VNĐ

Hòm Phiếu Mica 30 cm 2 mm

Giá: 250,000 VNĐ